Centrum Leczenia ŻylakówCentrum Medycyny Estetycznej i LaseroterapiiCentrum Liposukcji i Modelowania Sylwetki

SKLEROTERAPIA SKLEROTERAPIA PIANĄ - OBLITERACJA TESSARIEGO

Skleroterapia piankowa jest najnowszą metodą leczenia Przewlekłej Niewydolności Żylnej. Polega ona na wstrzyknięciu do żyły leku w postaci specjalnie spreparowanej piany. Taka postać leku działa zdecydowanie od trzech do czterech razy silniej niż równoważne objętości i stężenia tych środków w postaci płynnej. Ta większa siła działania zależy od wielu czynników, takich jak wzrost efektywnej powierzchni czynnej działającej na ścianę naczyń w porównaniu z postacią płynną leku i przemieszczenie krwi z leczonego naczynia, co powoduje przedłużony kontakt nie rozcieńczonego środka ze śródbłonkiem naczynia. W porównaniu z iniekcją płynnej postaci danego preparatu pianka powoduje silniejszy skurcz naczynia oraz jego zwłóknienie na znacznie dłuższym odcinku od miejsca jej podania. Dodatkowo piankę stosuje się w znacznie mniejszych objętościach i stężeniach. Zastosowanie pianek pozwala na znacznie łatwiejsze ich obrazowanie metodą ultrasonografii znakowanej kolorem. Skleroterapia piankowa przyczyniła się do zrewolucjonizowania leczenia refluksu w dużych naczyniach żylnych. Można tą metodą leczyć większe żylaki .Podstawowym kryterium kwalifikacji do skleroterapii jest średnica obli terowanych naczyń, która w ocenie ultrasonograficznej nie powinna przekraczać 8 milimetrów. Efekt działania piany podczas zabiegu, jej położenie można dobrze kontrolować w badaniu USG Doppler.

Jak wygląda zabieg skleroterapii pianą?

Podczas pierwszej wizyty dokonuje się oceny stopnia zaawansowania choroby, ustala wskazania do zabiegu oraz wykonuje badanie ultrasonograficzne. Wstrzyknięcie leku wykonywane jest bardzo cienką igłą ( podobną do insulinowej ) i jest w zasadzie bezbolesne. W celu precyzyjnej lokalizacji naczyń w tkance podskórnej wykorzystuje się specjalne oświetlenie skóry i lupy. Jednorazowo wykonuje się od kilku do kilkunastu wstrzyknięć preparatu. Po zabiegu na kończynę zakładany jest opatrunek uciskowy, najczęściej specjalna pończocha uciskowa. Zabieg w zakresie tej samej kończyny powtarza się nie wcześniej niż po 14 dniach. Przeważnie niemożliwe jest zobliterowanie wszystkich zmian w czasie jednej wizyty. Średnio udaję się uzyskać spodziewany wynik podczas 2-3 wizyt. Po zabiegu wskazana jest okresowa kontrola ( co 12 miesięcy ) w celu zobliterowania nowopowstałych.

Cena zabiegu
Od 300zł